Agentschappen VS en EU onderzoeken van PVC

Agentschappen VS en EU onderzoeken van PVC

Foto: PxHere

Agentschappen VS en EU onderzoeken van PVCHet Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) publiceert onderzoek naar polyvinylchloride (PVC) hars, additieven, microdeeltjes. ECHA vindt dat de risico’s van PVC-hars ‘afdoende onder controle’ zijn, maar stelt maatregelen voor tegen additieven en deeltjes. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) onderzoekt vinylchloride in de hoedanigheid van een stof met hoge prioriteit.

Eind 2023 kondigden zowel de ECHA als het EPA werkzaamheden aan om mogelijke toekomstige regelgevingsmaatregelen vast te stellen met betrekking tot stoffen die worden gebruikt bij de productie van polyvinylchloride (PVC) kunststoffen.

 

Eerste rapport ECHA

Op 28 november 2023 publiceerde ECHA een eerste rapport over mogelijke risico’s voor de menselijke gezondheid als gevolg van PVC-hars, additieven en microdeeltjes.
Voor de arbeidsveiligheid van werknemers die met de hars werken, constateerden de onderzoekers van ECHA dat ‘operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen die in de VCM [vinylchloridemonomeer]/PVC-industrie zijn geïmplementeerd, adequaat en effectief zijn om het risico voor werknemers te beheersen’.

 

Zorgen over additieven en microdeeltjes

Het bureau maakte zich echter zorgen over de additieven en microdeeltjes. Van de 470 PVC-additieven die ECHA heeft geïdentificeerd, concentreerde het onderzoek zich op 63 die functioneren als hittestabilisatoren, weekmakers en vlamvertragers. Het onderzoek identificeerde respectievelijk de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu.

 

Aanbevelingen

Om de risico’s van PVC-additieven en -deeltjes aan te pakken, heeft ECHA regelgevende maatregelen aanbevolen om:

  • Minimaliseer de risico’s van weekmakers, met name orthoftalaten, waarschijnlijk via een REACH-beperking
  • Verminder de risico’s van organische tinstoffen, waarschijnlijk via een REACH-beperking. (ECHA merkt op dat organische tinstoffen in Noord-Amerika vaker worden gebruikt dan in Europa,
  • waarbij de blootstelling wordt vergemakkelijkt door import.)
  • ‘Follow-up’ van de door ECHA voorgestelde EU-brede strategie inzake vlamvertragers
  • Minimaliseer de uitstoot van PVC-deeltjes (en additieven) in het milieu. Waarschijnlijk door verbeterde technologie op het gebied van recycling en stortplaatsen.

Het is nu aan de Europese Commissie om te beslissen of ECHA een REACH-beperkingsvoorstel moet voorbereiden.

 

Bevindingen van het EPA

Op 14 december 2023 kondigde de EPA aan dat het begon met het beoordelen van vijf chemicaliën voor mogelijke aanwijzing als stoffen met hoge prioriteit, waaronder het monomeer voor de productie van PVC – vinylchloride (CAS 75-01-4). De andere vier onderzochte stoffen zijn aceetaldehyde (CAS 75-07-0), acrylonitril (CAS 107-13-1), benzeenamine (CAS 62-53-3) en 4,4′-methyleenbis(2-chlooraniline). (MBOCA, CAS101-14-4). Ze zijn allemaal gemeten in materialen die met voedsel in contact komen volgens de database van het Food Packaging Forum (FPF) over migrerende en extraheerbare chemicaliën die met voedsel in contact komen (FCCmigex).

 

Beslissingsroute

EPA heeft officieel de komende twaalf maanden om te beslissen, maar ‘verwacht dat deze chemicaliën tijdens het prioriteringsproces als hoge prioriteit zullen worden aangemerkt voor risico-evaluatie’. Wanneer dat gebeurt, zal het agentschap een uitgebreide risico-evaluatie uitvoeren op grond van de Toxic Substances Control Act. Dit zou vervolgens kunnen leiden tot managementstappen. Waaronder het reguleren of beperken van de productie, verwerking, distributie, gebruik of verwijdering van de betreffende chemische stof.

 

Mededelingen

Belanghebbenden, waaronder het publiek, kunnen tot 18 maart 2024 commentaar geven op de prioriteit die EPA aan deze vijf chemicaliën geeft. Volg deze en andere openbare consultatiemogelijkheden met betrekking tot materialen en chemicaliën die met voedsel in contact komen op de consultatiepagina van FPF.

 

Referenties

 

Lees verder

Bron: Food Packaging Forum
Lees ook: EU implementeert baanbrekende wetgeving tegen microplastics!

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!