EU implementeert baanbrekende wetgeving tegen microplastics!

EU implementeert baanbrekende wetgeving tegen microplastics!

Foto: Flickr

EU implementeert baanbrekende wetgeving tegen microplastics!Dankzij de gefaseerde implementatie van de verordening kunnen bedrijven en industrieën zich geleidelijk aan de nieuwe vereisten aanpassen.

In een poging om de plasticvervuiling terug te dringen heeft de Europese Unie (EU) nieuwe wetgeving ingevoerd, Verordening (EU) 2023/2055 van de Commissie, om synthetische polymeermicrodeeltjes – beter bekend als microplastics – te reguleren. Deze progressieve regelgeving, die van kracht wordt vanaf 17 oktober 2023, valt onder bijlage XVII van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) en markeert een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen plasticvervuiling.

 

Microplastics begrijpen

Microplastics zijn kleine plasticdeeltjes die in het milieu terechtkomen. Het zijn vaste plastic deeltjes die zijn samengesteld uit polymeren en functionele additieven die voorkomen in een breed scala aan producten, waaronder cosmetica, wasmiddelen, kunstmatige sportoppervlakken, medische apparaten, verf en speelgoed. Om volgens deze verordening als synthetische polymeermicrodeeltjes te worden geclassificeerd, moeten ze aan specifieke criteria voldoen:

  1. Ze moeten minimaal 1% van de deeltjesinhoud uitmaken.
  2. Ze moeten kleiner zijn dan 5 mm voor alle afmetingen of minder dan 15 mm lang zijn met een lengte-diameterverhouding groter dan 3.

 

Vrijstellingen en beperkingen

De EU-verordening stelt verschillende cruciale uitzonderingen en beperkingen vast om het probleem effectief aan te pakken:

  1. Bepaalde microplastics die permanent in vaste matrices zijn opgenomen, voor industriële doeleinden worden gebruikt of met technische middelen worden ingeperkt en niet in het milieu terechtkomen, zijn vrijgesteld van de regelgeving.
  2. Geneesmiddelen, geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, apparaten voor in-vitrodiagnostiek en levensmiddelenadditieven zijn eveneens uitgesloten van de verordening.
  3. Leveranciers van microplastics voor industrieel gebruik moeten vanaf 17 oktober 2025 specifieke informatie verstrekken over het gebruik en de verwijdering ervan.
  4. Producten die microplastics bevatten die permanent in vaste matrices zijn opgenomen of met technische middelen zijn ingeperkt, zijn vanaf 17 oktober 2025 voor bepaalde producten en vanaf 17 oktober verplicht instructies te geven aan professionele gebruikers en het grote publiek over het voorkomen dat microplastics in het milieu terechtkomen. , 2026, voor apparaten voor in-vitrodiagnostiek.
  5. Fabrikanten van lip-, nagel- en make-upproducten die microplastics bevatten, moeten hun producten van 17 oktober 2031 tot en met 16 oktober 2035 labelen met ‘Dit product bevat microplastics’. Producten die vóór 17 oktober 2031 al op de markt waren, hebben tot 17 december 2031 om dit label te dragen.
  6. Fabrikanten, importeurs en industriële gebruikers van microplastics in de vorm van pellets, vlokken en poeders moeten vanaf 2026 jaarlijks informatie verstrekken aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Andere fabrikanten en industriële gebruikers die microplastics op industriële locaties gebruiken, moeten dat doen hetzelfde vanaf 2027.
  7. Leveranciers moeten informatie verstrekken aan ECHA als zij microplastics, die permanent in vaste matrices zijn verwerkt, voor het eerst introduceren voor professionele gebruikers en het grote publiek, vanaf 31 mei 2027, en daarna jaarlijks.
  8. Fabrikanten, importeurs en industriële gebruikers van producten die polymeren bevatten die zijn vrijgesteld van de aanduiding microplastics vanwege afbreekbaarheid of oplosbaarheid moeten dit aantonen in overeenstemming met specifieke regelgeving.

 

Implicaties van de verordening

Deze alomvattende verordening markeert een belangrijke stap voorwaarts in de voortdurende inspanningen van de EU om plasticvervuiling en de schadelijke gevolgen ervan voor het milieu te bestrijden. Door beperkingen op te leggen aan het gebruik van microplastics en richtlijnen te geven voor een verantwoord gebruik en verwijdering ervan, wil de EU de milieu-impact van deze schadelijke deeltjes verminderen.

 

Gefaseerde implementatie

Dankzij de gefaseerde implementatie van de verordening kunnen bedrijven en industrieën zich geleidelijk aan de nieuwe eisen aanpassen. Deze transitieperiode stelt belanghebbenden in staat duurzame alternatieven te vinden voor niet-biologisch afbreekbare microplastics, die uiteindelijk zullen bijdragen aan een schoner en gezonder milieu.

 

Vraag- en antwoorddocument

De Europese Commissie werkt ook aan een vraag- en antwoorddocument om te helpen bij de praktische implementatie van deze regels, dat naar verwachting eind 2023 zal verschijnen. Dit document zal verdere duidelijkheid en begeleiding bieden over de toepassing van de beperking op microplastics.
 

Lees ook: Krijg een beter inzicht in giftige chemicaliën!

 

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!