Nieuws

Gezondheidsvoordelen REACH vier keer groter dan kosten

Gezondheidsvoordelen REACH vier keer groter dan kosten
Volgens een nieuwe analyse van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) biedt de EU-regelgeving voor Reach-chemicaliën gezondheidsvoordelen die vier keer groter zijn dan de kosten. De gemonetariseerde gezondheidsvoordelen van REACH door het beperken van de productie en het gebruik … <Lees Meer>

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: …

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad:
… overgangsperiode bevestigd. Veiligheidsbladen opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden gebruikt tot 31 december 2022. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA publiceerde afgelopen december 2020 de vierde versie van zijn Richtsnoer voor het … <Lees Meer>