Nieuws

Deadline overgangsregeling PCN nadert!


Januari 2025 markeert het einde van de overgangsperiode voor de nieuwe geharmoniseerde Europese kennisgevingen, PCN. Dit houdt in dat van elk product dat op de Europese markt wordt gebracht en dat voldoet aan de vereisten van de verordening (meer informatie hier), het dossier moet worden gepresenteerd en bijgewerkt volgens het geharmoni- … <Lees Meer>

Beperkingen schadelijkste chemicaliën​​​ …

Beperkingen schadelijkste chemicaliën tot 'essentiële toepassingen' verklaard
tot ‘essentiële toepassingen’ verklaard. Vandaag heeft de Europese Commissie leidende criteria en beginselen aangenomen voor de ‘essentiële toepassingen’ van de schadelijkste chemische stoffen.De vandaag aangenomen mededeling geeft de industrie en investeerders voorspelbaarheid met betrekking tot de productie van producten die onmisbaar zijn voor de groene en digitale transitie, … <Lees Meer>

Agentschappen VS en EU onderzoeken van PVC

Agentschappen VS en EU onderzoeken van PVC
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) publiceert onderzoek naar polyvinylchloride (PVC) hars, additieven, microdeeltjes. ECHA vindt dat de risico’s van PVC-hars ‘afdoende onder controle’ zijn, maar stelt maatregelen voor tegen additieven en deeltjes. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) onderzoekt vinylchloride in de hoedanigheid van een stof … <Lees Meer>

Exporteert u naar Californië?

… Houd dan rekening met Proposition 65! Propositie 65 is een wet uit 1986 die inwoners van Californië beschermt tegen de consumptie of blootstelling aan chemicaliën die schadelijk kunnen zijn. Meer formeel gesteld dient een Proposition 65-waarschuwing om individuen te informeren dat het gebruik van een product of het betreden van een locatie hen kan blootstellen aan een aanzienlijke … <Lees Meer>

EU implementeert baanbrekende​​ …

EU implementeert baanbrekende wetgeving tegen microplastics!
wetgeving tegen microplastics! Dankzij de gefaseerde implementatie van de verordening kunnen bedrijven en industrieën zich geleidelijk aan de nieuwe vereisten aanpassen. In een poging om de plasticvervuiling terug te dringen heeft de Europese Unie (EU) nieuwe wetgeving ingevoerd, Verordening (EU) 2023/2055 van de Commissie, om synthetische polymeer- … <Lees Meer>

Krijg een beter inzicht in …

Krijg een beter inzicht in giftige chemicaliën!
… giftige chemicaliën! Over Proposition 65-waarschuwingen en hun impact op uw gezondheid. Proposition 65-waarschuwingen spelen een belangrijke rol in de chemische veiligheid, en het is van cruciaal belang dat professionals zich bewust zijn van hun impact om naleving te garanderen en de blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen. Bovendien in … <Lees Meer>

Nieuwe taak voor ECHA om batterijen​ …

Nieuwe taak voor ECHA om batterijen veiliger te maken
veiliger te maken. ECHA zal de Europese Commissie ondersteunen bij het identificeren van zorgwekkende stoffen die in batterijen voorkomen of bij de productie ervan worden gebruikt. Zij zal ook voorstellen voorbereiden om stoffen in batterijen te beperken. Het doel is om batterijen op de European Economic Area (EEA) gedurende hun hele levenscyclus duurzamer te maken. Met de modernisering van het … <Lees Meer>

European Coatings Show 2023: …

European Coatings Show 2023

… Face-to-face in Neurenberg! Na een lange periode van onzekerheden zien de vooruitzichten er nu goed uit voor een nieuwe editie van de Europea Coatings Show (ECS), die van 28-30 maart 2023 face-to-face plaatsvindt in Neurenberg. Het coronavirus heeft een diepe impact op de hele wereld en beurzen op locatie zijn al lange tijd niet mogelijk. De vooruitzichten zien er nu goed uit voor een nieuwe editie van … <Lees Meer>

CLP EU versus Verenigd Koninkrijk: …

CLP EU versus Verenigd Koninkrijk: wat is er anders en wat kunnen we verwachten?
wat is er anders en wat kunnen we verwachten? In afwachting van een volledige herziening van de EU CLP vóór 2024, blijven beide verordeningen uit groeien. Toen Brexit 3 jaar geleden plaatsvond, had dit invloed op de chemische reguleringsrelaties tussen het VK en de rest van Europa. Zo werd de CLP-verordening na de Brexit omgezet in Britse wetgeving. Belangrijk is dat aanpassing van de … <Lees Meer>

Europees PFAS-verbod nadert​

Europees PFAS-verbod nadert
DeNederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden hebben een voorstel ingediend bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) om de productie, het op de markt brengen en het gebruik van PFAS te verbieden. Het verbod op PFAS moet worden opgenomen in de REACH-verordening van de Europese Unie over chemicaliën. ECHA … <Lees Meer>

Welke chemicaliën zijn zorgwekkend?​

Welke chemicaliën zijn zorgwekkend?
Elke chemische stof die schade kan veroorzaken, wordt als gevaarlijk beschouwd. Bepaalde chemicaliën kunnen allerlei soorten schade veroorzaken, variërend van milde huidirritatie tot kanker. Ze kunnen ook een aanzienlijke impact hebben op het milieu, dat wil zeggen lucht, water en bodem, en planten en dieren aantasten. Een chemische stof kan onze gezondheid … <Lees Meer>

Hulp nodig om te voldoen aan …

Hulp nodig om te voldoen aan de nieuwe Japanse SDS-eisen?
… de nieuwe Japanse SDS-eisen? Nieuwe praktijkrichtlijn gepubliceerd! 234 nieuwe stoffen die onderworpen zijn aan verplichte SDS- en etiketteringsvereisten onder de ISHL. De Japan Chemical Industry Association (JCIA) heeft een leidraad gepubliceerd om bedrijven te helpen te voldoen aan nieuwe SDS- en etiketteringsvereisten onder de herziene ISHL. … <Lees Meer>

Update van de ATEX-regelgeving

Update van de ATEX-regelgeving
De normen zijn van toepassing op werkomgevingen waar een bijzonder explosiegevaar bestaat! Om duidelijkheid te scheppen heeft de Europese Commissie besloten om in één wet/document de nieuwe lijst van geharmoniseerde maatregelen voor apparaten en beveiligingssystemen in potentieel explosieve omgevingen te publiceren. Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 … <Lees Meer>

Bereid u voor op de nieuwe REACH-​ …

Bereid u voor op de nieuwe REACH-informatievoorschriften
… informatievoorschriften​. Het ECHA heeft wijzigingen in bepaalde REACH-informatievoorschriften aangekondigd die vanaf 14 oktober 2022 van toepassing zullen zijn. De actualisering van de REACH-bijlagen, die is gepubliceerd in Verordening … <Lees Meer>

Bij SIAM zijn we begaan met het milieu

Bij SIAM zijn we begaan met het milieu
SIAM heeft onlangs de certificering van haar milieumanagementsysteem volgens de internationale norm ISO 14001:2015 verkregen, wat aantoont dat de onderneming zich inzet om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Het belangrijkste … <Lees Meer>

Gemakkelijk voldoen aan nieuwe regelgeving Groot-Brittannië!

Gemakkelijk voldoen aan nieuwe regelgeving Groot-Brittannië!
De Britse persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk Verordening 1992 vereist dat de werkgevers hun werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verstrekken om hen te beschermen tegen het risico van letsel op de werkplek. PBM’s zijn een laatste redmiddel wanneer risico’s die verband houden met een professionele … <Lees Meer>

SIAM neemt LABORATORIOS ALMABE IDUQC …

SIAM neemt LABORATORIOS ALMABE IDUQC in Murcia volledig over
… in Murcia volledig over. Als onderdeel van het strategische groei- en diversificatieplan van SIAM hebben we het eigendom verworven van LABORATORIOS ALMABE IDUQC. De overname betreft een onafhankelijk laboratorium opgericht in 2012 en gevestigd in het Murcia Science and Technology … <Lees Meer>

Bijna 300 chemische stoffen in aanmerking voor regelgeving

Bijna 300 chemische stoffen in aanmerking voor regelgeving
In 2020 heeft het ECHA ongeveer 1 900 geregistreerde chemische stoffen in groepen beoordeeld. 290 daarvan kunnen in aanmerking komen voor verder gereglementeerd risicobeheer op EU-niveau, in het geval de gevaren ervan worden bevestigd. Het derde verslag van ECHA over … <Lees Meer>

Canada wil regelgeving gevaarlijke producten

Canada wil regelgeving gevaarlijke producten in overeenstemming brengen met GHS
… in overeenstemming brengen met GHS. Het aannemen van de 7e herziene editie van het GHS zou betere gezondheids- en veiligheidsvoordelen voor werknemers en bescherming van werknemers opleveren en zou voldoen aan het Regulatory Cooperation Council Joint Forward Plan van Canada en de Verenigde Staten. Het Workplace Hazardous Materials … <Lees Meer>

Nieuwe vereisten van kracht voor Poison Control Notifications (PCN)

Nieuwe vereisten van kracht voor Poison Control Notifications (PCN)
Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe vereisten voor het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) Vergiftigingencentra (PCN’s) van kracht geworden voor stoffen voor commercieel en … <Lees Meer>

Gezondheidsvoordelen REACH vier keer groter dan kosten

Gezondheidsvoordelen REACH vier keer groter dan kosten
Volgens een nieuwe analyse van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) biedt de EU-regelgeving voor Reach-chemicaliën gezondheidsvoordelen die vier keer groter zijn dan de kosten. De gemonetariseerde gezondheidsvoordelen van REACH door het beperken van de productie en het gebruik … <Lees Meer>

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad: …

Nieuwe eisen voor EU-veiligheidsinformatieblad:
… overgangsperiode bevestigd. Veiligheidsbladen opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden gebruikt tot 31 december 2022. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA publiceerde afgelopen december 2020 de vierde versie van zijn Richtsnoer voor het … <Lees Meer>