Bijna 300 chemische stoffen in aanmerking voor regelgevingIn 2020 heeft het ECHA ongeveer 1 900 geregistreerde chemische stoffen in groepen beoordeeld. 290 daarvan kunnen in aanmerking komen voor verder gereglementeerd risicobeheer op EU-niveau, in het geval de gevaren ervan worden bevestigd.
Bijna 300 chemische stoffen in aanmerking voor regelgeving

Het derde verslag van ECHA over zijn geïntegreerde regelgevingsstrategie bevat de meest recente informatie over de werkzaamheden van het Agentschap om chemische stoffen die risico’s voor mens en milieu kunnen opleveren, te identificeren en te beheren. Alsook aanbevelingen aan de autoriteiten en de industrie over het beheer van de risico’s.

 

Groepsaanpak 2020

Vorig jaar is het ECHA groepen van structureel vergelijkbare stoffen blijven aanpakken in plaats van elke chemische stof afzonderlijk te beoordelen. Door deze groepsaanpak steeg het totale aantal beoordeelde chemische stoffen in 2020 tot ongeveer 1 900. Dat is twee keer zo veel als in 2019 en tien keer zoveel als het aantal dat tussen 2014 en 2018 jaarlijks werd gescreend.

 

290 kandidaten

Uit de groepsbeoordelingen die in 2020 werden afgerond, werden 290 chemische stoffen geïdentificeerd als kandidaten voor verder EU-regelgevingsrisicobeheer. Voor de meeste daarvan moeten echter meer gegevens worden gegenereerd en moet het gevaar worden bevestigd voordat acties kunnen worden gestart.

 

Onderbouwing geharmoniseerde indeling

Een geharmoniseerde indeling is vaak een eerste vereiste voor risicobeheersmaatregelen in het kader van REACH of andere EU-wetgeving. Er zijn meer dan 100 stoffen geïdentificeerd die op basis van de momenteel beschikbare informatie een geharmoniseerde indeling zouden rechtvaardigen, maar die tot dusver nog niet door de autoriteiten zijn opgepikt. Het ontbreken van een geharmoniseerde indeling kan de risicobeheersmaatregelen van bedrijven of instanties vertragen.

 

Stand van zaken

Uit de groepsbeoordelingen is ook gebleken dat er op basis van de momenteel beschikbare informatie over gevaren en gebruik voor ongeveer twee derde van de beoordeelde stoffen momenteel geen behoefte is aan verder risicobeheer op EU-niveau.

 

Geboekte vooruitgang

De vooruitgang die is geboekt bij het verduidelijken van de noodzaak van regelgeving voor alle geregistreerde stoffen boven 1 ton, kan via het chemische universum worden gevolgd.

 

Aanbevelingen

Hoewel het ECHA blijft werken aan groepen van stoffen en zijn groepsaanpak blijft optimaliseren, is het belangrijk dat:

  • De lidstaten zorgen voor toereikende middelen en onverwijld beginnen met regulerend risicobeheer voor stoffen die verdere actie vereisen.
  • De lidstaten intensiever met elkaar samenwerken om het resultaat van hun werkzaamheden te maximaliseren.
  • De industrie gebruik maakt van programma’s die zijn ontwikkeld om hen te helpen de gegevens in hun REACH-registratiedossiers te herzien en bij te werken. De actualisering moet proactief gebeuren en niet pas nadat de autoriteiten regelgevende maatregelen hebben genomen.

 

Achtergrond

De geïntegreerde regelgevingsstrategie van het ECHA heeft tot doel het genereren van gegevens, het identificeren van groepen van zorgwekkende stoffen en het nemen van regelgevende maatregelen te versnellen. Dit gebeurt door een structuur te creëren waarin verschillende regelgevingsprocessen coherent, effectief en efficiënt kunnen worden gebruikt en door de samenwerking tussen het ECHA, de lidstaten en de Europese Commissie aan te moedigen.

 

Het chemisch universum

Het ECHA heeft alle geregistreerde stoffen in kaart gebracht in het zogeheten “chemische universum”. Hierin wordt elke stof ingedeeld in een groep die aangeeft welke regelgevingsmaatregelen voor die stof al zijn genomen of worden overwogen. Ook wordt aangegeven voor welke stoffen nog moet worden nagegaan of passende regelgeving nodig is.

 

Doelstelling 2027

Het doel is om tegen 2027 duidelijk te maken welke geregistreerde stoffen een hoge prioriteit hebben voor regelgevingsrisicobeheer of het genereren van gegevens, en welke stoffen momenteel een lage prioriteit hebben voor verdere regelgevingsmaatregelen.

 

Verdere informatie

Foto door Bicanski op Pixnio

Bron: ECHA
Lees ook: Bijna 300 chemische stoffen in aanmerking voor regelgeving

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!