Beperkingen schadelijkste chemicaliën tot ‘essentiële toepassingen’ verklaard

Beperkingen schadelijkste chemicaliën tot 'essentiële toepassingen' verklaard

Foto: PxHere

Beperkingen schadelijkste chemicaliën tot ‘essentiële toepassingen’ verklaardVandaag heeft de Europese Commissie leidende criteria en beginselen aangenomen voor de ‘essentiële toepassingen’ van de schadelijkste chemische stoffen.

De vandaag aangenomen mededeling geeft de industrie en investeerders voorspelbaarheid met betrekking tot de productie van producten die onmisbaar zijn voor de groene en digitale transitie, de gezondheidszorg en de defensie in de EU. Het is een concreet resultaat van de Strategie voor Duurzaamheid van Chemische stoffen, die tot doel heeft de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de schadelijkste chemicaliën te verbeteren en te evolueren naar een gifvrije omgeving.

 

Communicatie over essentiële toepassingen

Het concept van ‘essentiële toepassingen’ helpt bij het beoordelen wanneer het, vanuit maatschappelijk oogpunt, gerechtvaardigd is om de schadelijkste stoffen te gebruiken. In gevallen waarin het gebruik noodzakelijk is voor de gezondheid en/of veiligheid, en/of van cruciaal belang is voor het functioneren van de samenleving, en als er geen aanvaardbare alternatieven zijn, kan deze stof gedurende een bepaalde periode voor dat doel worden gebruikt. Er moeten gedetailleerde bepalingen worden vastgelegd in specifieke EU-wetgeving waarin het concept van essentieel gebruik wordt toegepast.

 

Algemene doel

Het algemene doel van dit concept is het bereiken van een grotere efficiëntie en voorspelbaarheid van de regelgeving voor autoriteiten, investeerders en de industrie. Met het oog op een snellere uitfasering van de schadelijkste stoffen bij niet-essentiële vormen van gebruik, terwijl er tegelijkertijd meer tijd wordt gelaten voor de uitfasering van vormen van gebruik die essentieel voor de samenleving. Het zal de industrie ook helpen bij het sturen en prioriteren van investeringen in innovatieve en duurzame chemicaliën.

 

Zekerheid voor bedrijven

Voor toepassingen die essentieel worden geacht voor de samenleving kan het concept bedrijven de zekerheid geven dat stoffen die worden gebruikt in kritische toepassingen kunnen worden gebruikt totdat er alternatieven beschikbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de groene en digitale transitie, veiligheid en defensie

 

Prikkels voor vrijwillige regelingen

Dit concept kan ook prikkels bieden voor vrijwillige regelingen, zoals duurzame financiering en op het gebied van onderzoek en innovatie, waardoor de verschuiving naar veiligere en duurzamere producten en methoden wordt bevorderd en vergemakkelijkt.

Bron: Europese Commissie
Lees ook: Agentschappen VS en EU onderzoeken van PVC

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!