Bij SIAM zijn we begaan met het milieu

Bij SIAM zijn we begaan met het milieu​SIAM heeft onlangs de certificering van haar milieumanagementsysteem volgens de internationale norm ISO 14001:2015 verkregen, wat aantoont dat de onderneming zich inzet om het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

Het belangrijkste doel van het milieumanagementsysteem van SIAM is de naleving te verzekeren van de huidige milieuwetgeving en het door het management goedgekeurde milieubeleid, dat een verbintenis tot voortdurende verbetering omvat. Op deze manier tracht SIAM de milieu-effecten die de eigen activiteit op de omgeving kan hebben te voorkomen of op zijn minst te minimaliseren. En tegelijkertijd een zo verantwoord mogelijk milieudenken te bevorderen.

 

Nieuwe stap in milieuengagement

Met het behalen van het ISO 14001-certificaat zet de onderneming een nieuwe stap in haar engagement voor het milieu. Deze accreditatie is een aanvulling op het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015, dat in 2018 werd behaald.

Lees ook: Gemakkelijk voldoen aan nieuwe regelgeving Groot-Brittannië!