Gemakkelijk voldoen aan nieuwe regelgeving Groot-Brittannië!

Gemakkelijk voldoen aan nieuwe regelgeving Groot-Brittannië!​De Britse persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk Verordening 1992 vereist dat de werkgevers hun werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verstrekken om hen te beschermen tegen het risico van letsel op de werkplek.

PBM’s zijn een laatste redmiddel wanneer risico’s die verband houden met een professionele activiteit niet op een andere manier kunnen worden voorkomen of beheerst. Het omvat items zoals veiligheidshelmen en veiligheidshelmen, handschoenen, oogbescherming, goed zichtbare kleding, veiligheidsschoenen en veiligheidsharnassen. Dit type bescherming heeft de afgelopen maanden veel aandacht getrokken in de publieke opinie, vanwege het gebruik door essentiële professionals tijdens de meest gecompliceerde maanden van de coronaviruspandemie.

 

Wetgeving voor zelfstandigen zonder personeel

Op 6 april 2022 treden de Personal Protection Equipment at Work (Amendment) Regulations 2022 (PPER 2022) in werking en wijzigen de 1992 Regulations om de vereisten uit te breiden tot zzp-ers. Deze groep wordt in het VK worden gedefinieerd als ‘werknemers die over het algemeen een meer informele arbeidsrelatie en werken onder een dienstcontract’. Een groep die momenteel niet onder de reikwijdte van PPER 1992 vallen.

 

Onderdelen regelgeving

De regelgeving verplicht werkgevers niet alleen om geschikte PBM’s te verstrekken, maar ze moeten er ook voor zorgen dat ze geschikt zijn voor de professionele activiteit van hun bedrijf en dat hun werknemers weten hoe ze deze correct moeten gebruiken. Hiervoor kunnen zij waardevolle informatie vinden in de Safety Data Sheets (SDS).

 

VIB als informatiebron

Weten welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gedragen moeten worden bij het hanteren van gevaarlijke stoffen is essentieel voor veilig werken. En aangezien werkgevers het recht hebben om persoonlijke beschermingsmiddelen te selecteren en trainingsprogramma’s te ontwikkelen, zijn veiligheidsinformatiebladen een zeer waardevol bezit. Ze bevatten immers specifieke informatie bevatten over gevaarlijke stoffen en persoonlijke bescherming in:

  • Sectie 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen, die ook de aanbevolen uitrusting en persoonlijke voorzorgsmaatregelen met betrekking tot accidentele blootstellingen omvat.
  • Sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming, die veiligheidslimieten voor blootstelling bevat, de hoeveelheid blootstelling waaraan een persoon kan worden blootgesteld zonder dat eerste hulp nodig is en aanbevelingen over persoonlijke bescherming.

Op deze manier kunnen leidinggevenden of managers die de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor hun bedrijf moeten plannen, de veiligheidsinformatiebladen gebruiken als een eerste bron van betrouwbare informatie over persoonlijke bescherming in verband met de omgang met gevaarlijke stoffen.

 

CHEMETER

Om een ​​veiligheidsinformatieblad echter een echt betrouwbare informatiebron te laten zijn, moet het alle informatie bevatten die vereist is door het Globally Harmonised System (GHS).
Om dit op een eenvoudige en intuïtieve manier te bereiken, kunnen bedrijven die, onder deze regelgeving, informatie moeten verstrekken over persoonlijke bescherming, de Siam software voor veiligheidsinformatiebladen – CHEMETER – gebruiken.

 

Uniek systeem

Het is een van de best geïmplementeerde softwareoplossingen ter wereld. Het onderscheidt zich van andere SDS-software doordat het automatisch veiligheidsgegevensbladen creëert met behulp van een uniek slim berekeningssysteem dus zonder statische sjablonen!

 

Het voordeel van regelmatige uodates

Daarnaast bevat CHEMETER regelmatige updates die ervoor zorgen dat SDS:

  • Zijn afgestemd op het land waar het product wordt geplaatst en op de specifieke voorschriften van de industrie.
  • Altijd op de hoogte zijn van nationale en internationale regelgeving.

 

Lees ook: SIAM neemt LABORATORIOS ALMABE IDUQC in Murcia volledig over