CLP EU versus Verenigd Koninkrijk: wat is er anders en wat kunnen we verwachten?

CLP EU versus Verenigd Koninkrijk: wat is er anders en wat kunnen we verwachten?

CLP EU versus Verenigd Koninkrijk: wat is er anders en wat kunnen we verwachten?In afwachting van een volledige herziening van de EU CLP vóór 2024, blijven beide verordeningen uit groeien.

Toen Brexit 3 jaar geleden plaatsvond, had dit invloed op de chemische reguleringsrelaties tussen het VK en de rest van Europa.

Zo werd de CLP-verordening na de Brexit omgezet in Britse wetgeving. Belangrijk is dat aanpassing van de CLP-verordening aan het Britse grondgebied heeft geleid tot verschillen in gevarenclassificatie, etikettering en communicatie tussen de EU en het VK.

 

Britse regering streeft naar hoogniveau van bescherming

De Britse regering heeft altijd verklaard voornemens te zijn om een ​​hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te handhaven. Tevens gaven de britten aan de regelgeving aan te passen aan de parallelle vooruitgang in de EU met de CLP-verordening. De bovengenoemde ‘opsplitsing’ tussen het VK en de EU heeft echter het begin van meningsverschillen met betrekking tot de CLP van de EU en de regelgeving van het VK gemarkeerd.

 

Verschillen

Een gebied van divergentie is de SDS-configuratie. De geactualiseerde EU-verordening (EU) 2020/878 stemt het SDS-formaat af op de 8e herziene editie van het GHS en stelt een overgangsperiode vast waardoor het vorige formaat (volgens Verordening 2015/830) kan worden gebruikt tot december 2022. Daarom moet het SDS voldoen aan de verordening (EU) 2020/878 vanaf januari 2023 op het hele Europese grondgebied onder de CLP-verordening. Aan de andere kant heeft het VK de nieuwe GHS-revisie-yen niet geïmplementeerd, daarom worden SDS gegenereerd volgens het ‘oude’ formaat. Relevant zijn enkele verschillen tussen de twee soorten veiligheidsinformatiebladen die onder andere verband houden met nieuwe waarschuwingen voor nanovormen en hormoonontregelende chemicaliën, nieuwe rubrieken in de veiligheidsinformatiebladen, nieuwe parameters in rubriek 9.1. Lees voor meer informatie een vorig artikel in onze nieuwsrubriek.

 

Ook belangrijk

Bovendien is het belangrijk om in gedachten te houden dat om te voldoen aan EU-regelgeving, een EU-juridische entiteit op het veiligheidsinformatieblad en het etiket moet worden vermeld. Dit houdt in dat een Brits bedrijf dat een product in de EU verkoopt, een EU-rechtspersoon moet gebruiken voor zijn EU SDS en labels. En vice versa uiteraard.

 

UFI en PCN-dossiers niet verplicht in de VK

Een ander verschil tussen UK en EU CLP is het verplichte gebruik van unieke formule-identificatiecodes (UFI) en het aanmaken van de PCN-dossiers. Terwijl er geen verplichting is om een ​​UFI-code te genereren of in te dienen in Groot-Brittannië, is het verplicht voor Noord-Ierland – waar de EU CLP-verordening van toepassing is en er een vereiste is om specifieke informatie over hun producten aan de NPIS te verstrekken. Houd er ook rekening mee dat in het VK de NPIS een product met de bijbehorende UFI zal registreren als er al een is gegenereerd in eerdere kennisgevingen. Meer informatie.

 

Beide verordeningen lijken uit elkaar te groeien

Als gevolg van de bovengenoemde verschillen tussen de CLP-verordeningen van de EU en het VK – samen met de verwachte volledige herformulering van de CLP van de EU vóór 2024 – lijken beide verordeningen uit elkaar te groeien.

 

Het belang van Chemeter

Dit bewijst de relevantie van het gebruik van software die voortdurend wordt aangepast aan de nieuwste updates van internationale regelgeving. Chemeter biedt een unieke oplossing voor bedrijven die betrokken zijn bij de export/import van gevaarlijke chemicaliën tussen het VK en de EU, evenals elk ander land ter wereld.
Met Chemeter voldoet u gegarandeerd aan de gevarenclassificatie, etikettering en communicatiepraktijken van uw producten, ongeacht waar u ze naartoe stuurt.

Lees ook: Europees PFAS-verbod nadert

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!