Europees PFAS-verbod nadert

Europees PFAS-verbod nadert

Europees PFAS-verbod nadertNederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden hebben een voorstel ingediend bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) om de productie, het op de markt brengen en het gebruik van PFAS te verbieden.

Het verbod op PFAS moet worden opgenomen in de REACH-verordening van de Europese Unie over chemicaliën. ECHA publiceert het gedetailleerde voorstel, een van de grootste in de geschiedenis van de EU, op 7 februari. De vijf landen hebben risico’s geïdentificeerd bij de productie, marketing en het gebruik van PFAS. Deze worden momenteel onvoldoende gecontroleerd en moeten in de hele EU worden aangepakt, evenals in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (gezamenlijk de Europese Economische Ruimte), aldus de landen. De Nederlandse waterschappen pleiten al langer voor een totaalverbod op PFAS.

 

Bewijs verzameld

Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden werken sinds 2019 samen aan een voorstel voor een Europees PFAS-verbod. De afgelopen drie jaar hebben de vijf landen onderzoek gedaan naar verschillende soorten PFAS, hun toepassingen en de risico’s die ze kunnen vormen voor mens en milieu. Ze hielden twee openbare hoorzittingen om informatie te verzamelen over het gebruik van deze stoffen en verifieerden alle ontvangen informatie.

 

Volgende stappen

De Wetenschappelijke Comités voor Risicobeoordeling (RAC) en Sociaal-Economische Analyse (SEAC) van ECHA zullen in maart beoordelen of de voorgestelde beperking voldoet aan de wettelijke vereisten van REACH. Indien dit het geval is, starten de commissies met de wetenschappelijke beoordeling van het voorstel. Op 22 maart begint een consultatieperiode van zes maanden. Een online informatiesessie op 5 april zal het proces van de beperking uitleggen aan degenen die geïnteresseerd zijn in deelname aan de raadpleging.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

 

Misschien is er meer tijd nodig

De RAC- en SEAC-adviezen worden doorgaans opgesteld binnen een jaar na aanvang van de wetenschappelijke beoordeling, zoals voorzien in de REACH-verordening. Gezien de complexiteit van het voorstel en de hoeveelheid informatie die van de raadpleging wordt verwacht, hebben de comités mogelijk meer tijd nodig om hun advies af te ronden. Na goedkeuring zullen de adviezen worden doorgestuurd naar de Europese Commissie, die vervolgens samen met de EU-lidstaten zal beslissen over een mogelijk PFAS-verbod.

 

media evenement

Voordat ECHA het voorstel van de vijf landen kan publiceren, moet het Agentschap eerst de nodige administratieve controles uitvoeren. Op 7 februari, na de release, organiseren de vijf landen een hybride media-evenement in Brussel.

Bron: Waterforum
Lees ook: Welke chemicaliën zijn zorgwekkend?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!