Welke chemicaliën zijn zorgwekkend?

Welke chemicaliën zijn zorgwekkend?

Photo from PxHere

Welke chemicaliën zijn zorgwekkend?Elke chemische stof die schade kan veroorzaken, wordt als gevaarlijk beschouwd. Bepaalde chemicaliën kunnen allerlei soorten schade veroorzaken, variërend van milde huidirritatie tot kanker. Ze kunnen ook een aanzienlijke impact hebben op het milieu, dat wil zeggen lucht, water en bodem, en planten en dieren aantasten.

Een chemische stof kan onze gezondheid of het milieu alleen schaden als we eraan worden blootgesteld. Om onszelf te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen, moeten we ervoor zorgen dat we ze op de juiste manier beheren om blootstelling tot een acceptabel niveau te verminderen. Een andere mogelijkheid is de schadelijke chemicaliën te vervangen door veiligere alternatieven.

 

Lijst zorgwekkende chemicaliën

Een stof wordt op EU-niveau ‘ingedeeld’ – in een specifieke gevarencategorie geplaatst- als deze bepaalde schadelijke eigenschappen heeft. Een volledige lijst van ingedeelde stoffen is beschikbaar op de ECHA-website. U kunt ook lezen hoe deze stoffen moeten worden geëtiketteerd.

 

Verschillende maatregelen

REACH en andere EU-wetgeving schrijven verschillende maatregelen voor ter bescherming tegen gevaarlijke chemische stoffen. Voor veel gevaarlijke stoffen gelden bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van hun beschikbaarheid voor het publiek. Voor andere gevaarlijke stoffen geldt dat ze alleen op de markt mogen worden gebracht als ze zijn goedgekeurd voor een specifiek gebruik.

 

Gerelateerd

Inventarisatie van classificatie en etikettering

Bron: ECHA
Lees ook: Hulp nodig om te voldoen aan de nieuwe Japanse SDS-eisen?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!