Nieuwe taak voor ECHA om batterijen veiliger te maken

Nieuwe taak voor ECHA om batterijen veiliger te maken

Foto: PxHere

Nieuwe taak voor ECHA om batterijen veiliger te makenECHA zal de Europese Commissie ondersteunen bij het identificeren van zorgwekkende stoffen die in batterijen voorkomen of bij de productie ervan worden gebruikt. Zij zal ook voorstellen voorbereiden om stoffen in batterijen te beperken. Het doel is om batterijen op de European Economic Area (EEA) gedurende hun hele levenscyclus duurzamer te maken.

Met de modernisering van het EU-regelgevingskader voor batterijen heeft ECHA nieuwe taken gekregen om de Europese Commissie te ondersteunen. Het Agentschap zal helpen bij de ontwikkeling van een rapport van de Commissie over zorgwekkende stoffen die in batterijen worden aangetroffen of bij de productie ervan worden gebruikt en die negatieve gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, het milieu. Of voor de recycling voor veilige en hoogwaardige grondstoffen.

 

Verwacht tijdschema

Het rapport wordt tegen 31 december 2027 verwacht en zal de stoffen identificeren en vervolgmaatregelen overwegen, zoals mogelijke beperkingen voor de hele Unie. Verwacht wordt dat ECHA in 2024 met zijn werkzaamheden voor dit rapport zal beginnen.

 

Beperkingsvoorstellen en advies

Daarnaast kan de Commissie ECHA verzoeken om beperkingsvoorstellen op te stellen voor schadelijke stoffen in batterijen en afgedankte batterijen. Het Agentschap zal via zijn commissies voor Risicobeoordeling en Sociaal-Economische Analyse ook advies uitbrengen over de effectiviteit van het beperkingsvoorstel bij het beheersen van het risico en de impact ervan op de samenleving.

 

Achtergrond

De Verordening (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2023 betreffende batterijen en afgedankte batterijen, tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG en Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG is ingevoerd in werking op 17 augustus 2023.

 

Verdere informatie

 

Bron: ECHA
Lees ook: CLP EU versus Verenigd Koninkrijk: wat is er anders en wat kunnen we verwachten?

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!