Bereid u voor op de nieuwe REACH-informatievoorschriften

Bereid u voor op de nieuwe REACH-informatievoorschriftenHet ECHA heeft wijzigingen in bepaalde REACH-informatievoorschriften aangekondigd die vanaf 14 oktober 2022 van toepassing zullen zijn.

De actualisering van de REACH-bijlagen, die is gepubliceerd in Verordening (EU) 2022/477 van de Commissie van 24 maart 2022, is bedoeld om te voorzien in twee behoeften die al in 2019 door het gezamenlijke actieplan voor de evaluatie van de reikwijdte zijn vastgesteld:

  1. Meer duidelijkheid verschaffen over de verplichtingen van registranten met betrekking tot de indiening van informatie in hun registratiedossiers.
  2. De evaluatiepraktijken van het ECHA transparanter en voorspelbaarder maken.

Volgens de door het ECHA gepubliceerde informatie hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

a) Eisen en specifieke regels voor de aanpassing van:

  • In vitro en in vivo mutageniteitsonderzoek, waarbij wordt gespecificeerd wanneer verder onderzoek nodig is.
  • Onderzoek naar voortplantingstoxiciteit, waarbij de voorkeurssoorten en toedieningswegen worden gespecificeerd.
  • Aquatisch toxiciteitsonderzoek, waarbij moet worden verduidelijkt wanneer onderzoek op lange termijn moet worden uitgevoerd in plaats van kortetermijnonderzoek.
  • Toxiciteitsonderzoek bij terrestrische organismen en sedimenten.
  • Onderzoek naar afbraak en bioaccumulatie, waarbij moet worden aangegeven wanneer verdere tests noodzakelijk zijn.

b) De verplichting voor alleenvertegenwoordigers om meer bijzonderheden te verstrekken over de niet-EU fabrikant die zij vertegenwoordigen.

c) Informatie over de identificatie van de stof, met inbegrip van:

  • Eis om de samenstellingen, de nanovorm of de reeks vergelijkbare nanovormen te beschrijven.
  • Nieuwe eisen voor het rapporteren van een kristalstructuur en voor het rapporteren van samenstellingen voor stoffen met onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of van biologische materialen (UVCB’s).
  • Verduidelijkte voorschriften voor de rapportage van bestanddelen, onzuiverheden en additieven, alsmede voor analytische informatie.

Om registranten te helpen de aanstaande veranderingen te begrijpen, werkt het ECHA al aan een aantal richtsnoeren die naar verwachting in de tweede helft van 2022 zullen worden gepubliceerd.

Ondernemingen waarop de nieuwe verordeningen van toepassing zijn, wordt echter aangeraden zich vertrouwd te maken met de bijgewerkte bijlagen.

Wij van onze kant zullen attent blijven op alle aanvullende informatie die aan deze nieuwe ECHA-dossiers wordt toegevoegd en die nodig is om in het veiligheidsinformatieblad te tonen, en zullen onze software, CHEMETER, dienovereenkomstig bijwerken.

Lees ook: Bij Siam zijn we begaan met het milieu

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!