Update van de ATEX-regelgeving

Update van de ATEX-regelgeving

Foto door form PxHere

Update van de ATEX-regelgevingDe normen zijn van toepassing op werkomgevingen waar een bijzonder explosiegevaar bestaat!

Om duidelijkheid te scheppen heeft de Europese Commissie besloten om in één wet/document de nieuwe lijst van geharmoniseerde maatregelen voor apparaten en beveiligingssystemen in potentieel explosieve omgevingen te publiceren.

 

Nieuwe geharmoniseerde normen

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1668 van de Commissie van 28 september 2022 stelt nieuwe geharmoniseerde normen vast voor apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve atmosfeer krachtens Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende apparatuur voor explosieve atmosferen (ATEX-regelgeving).

 

Doel ATEX richtlijn

De ATEX-richtlijn regelt het gebruik van alle apparatuur en systemen die worden gebruikt in werkruimten binnen of naast potentieel explosieve atmosferen. Een explosieve atmosfeer kan ontstaan ​​wanneer er een mengsel is met de lucht van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof, die zich na ontsteking uitbreidt naar het gehele onverbrande mengsel. Daarmee is het een belangrijk potentieel gevaar voor bedrijven die omgaan met chemische producten.

 

Wettelijke verplichting

De veiligheidsmaatregelen zijn van invloed op zowel de machines of uitrusting die bedoeld zijn om te worden gebruikt als de algemene omgeving van de werkplek. Om deze reden zijn alle Europese bedrijven die werken in gebieden met explosieve atmosferen wettelijk verplicht om deze richtlijnen te volgen om hun werknemers te beschermen.

Bron: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/1668
Lees ook: Bereid u voor op de nieuwe REACH-informatievoorschriften

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!