Een VIB samenstellen

 

Een VIB samenstellen

Een VIB samenstellenWie gevaarlijke stoffen produceert of verhandelt, moet regelmatig een VIB oftewel een veiligheidsinformatieblad samenstellen. Als producent, importeur, verdeler of mixer bent u immers wettelijk verplicht om afnemers te voorzien van een dergelijk document.

Een VIB samenstellen start met de vraag: wat is een VIB? Een VIB is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke grondstof of mengsel. Het bevat tevens aanbevelingen voor een veilig gebruik ervan op het werk.
Een VIB beschrijft alle eigenschappen van het product. Vanaf de chemische samenstelling en de gevaren tot en met informatie over veilig gebruik, mogelijke beschermingsmiddelen, transport en afvoer.

 

Handmatig een VIB samenstellen

In een nog niet eens zo heel ver verleden werden VIB’s handmatig opgesteld. Een bijzonder ingewikkelde, tijdrovende en kostbare methode. Ga maar na: een VIB dient niet alleen te voldoen aan de op het moment van export geldende wetgeving, maar dient tevens te zijn opgesteld in de taal of de talen van het land. In sommige landen wordt immers meer dan één taal gesproken. Nu zijn talen een redelijk vaststaand gegeven. Maar classificaties en wetgeving zijn dat natuurlijk niet. Handmatig een VIB creëren betekent dus dat u bij iedere zending moet controleren of er iets is veranderd in deze twee. En daar waar dat in het Engels, Frans of Duits nog wel enigszins te doen is, wordt het (ook met Google translate) knap lastig in het Koreaans, Chinees of Japans.

Het gevaar van routine

Grote bedrijven met meerdere producten die naar meerdere landen worden geëxporteerd hebben meestal één of meerdere specialisten in dienst die zich bezighouden met de VIB’s. Deze specialisten houden zich dagelijks bezig met deze materie en weten exact wat dat is: een VIB samenstellen. Dat zij iets over het hoofd zien of een technische fout maken, is verwaarloosbaar. Het gevaar schuilt veel eerder in de routine die er op de één of andere manier ongetwijfeld insluipt. Met vervelende, maar vooral mogelijk gevaarlijke fouten tot gevolg.

 

Het risico van multitasking

In het tegenovergestelde geval dat een firma een beperkt aantal producten uitvoert naar een beperkt aantal landen, wordt het VIB door één hooguit twee personen samengesteld. En voor hen is de productie van VIB’s zeker geen dagtaak! Maar ze moeten zich bij iedere zending opnieuw moeten verdiepen in de details van de classificatie én de wetgeving van het land. Het risico dat deze personen veranderingen in één van deze twee grootheden missen is derhalve substantieel. Ze hebben immers ook andere belangrijke zaken aan het hoofd.

 

Hoe kostenvriendelijk is uitbesteden nu werkelijk?

Geen wonder dat het handmatig ‘een VIB samenstellen’ op z’n retour is. Zeker met de aanscherping van wetten en regels de laatste jaren. Meer en meer bedrijven maken gebruik van software om hun VIB’s te genereren. Sommigen leggen dat uit kostenoverwegingen neer bij derden. Dat is zeker een optie in het geval er jaarlijks niet al te veel VIB’s nodig zijn. Maar wie het kritisch narekent, ziet dat het wel heel snel rendabel wordt om de software zelf aan te schaffen. Zeker wanneer wordt gekozen voor software met een gebruiksvriendelijke insteek waarbij het genereren van een VIB niet meer tien minuten tot een kwartier vraagt.

Vrij van zorgen

Hoe het ook zij, met de juiste software heeft een onderneming nauwelijks nog omkijken naar het samenstellen van een VIB. Dat doet die software namelijk volledig geautomatiseerd voor u. In de gevraagde talen en geheel conform de laatste update én wetgeving. Dat scheelt ook in de regelmatig terugkerende zorgen om de vraag of de laatst verzonden VIB wel 100% in orde was.

 

Verschillende oplossingen in de markt

Er zijn verschillende software-oplossingen op de markt en die doen – naar wij van uitgaan – allemaal wat ze ‘beloven’. Dat is het genereren van MSDS die op alle niveaus voldoen aan de regelgeving in het kader van CLP en ECHA.
Het grote verschil zit in het gebruikersgemak dat de software biedt, de snelheid waarmee eindresultaten worden bereikt en de prijs die daaraan is gekoppeld. Sommige oplossingen lijken op het eerste gezicht goedkoop, maar blijken in de dagelijkse praktijk modulair te zijn opgebouwd. Voor veel functionaliteiten moet worden bijbetaald. Andere modules zijn ingewikkeld in gebruik en/of duur.

Een VIB samenstellen
Preken voor eigen parochie

Het beste advies is om vooral zelf op onderzoek uit te gaan, prijzen op te vragen en demonstraties aan te vragen. Prekend voor eigen parochie tippen we onze eigen oplossing Siam. We zijn er namelijk van overtuigd dat onze software de beste oplossing is. Al was het alleen al om de volgende drie redenen:
1. Chemeter is intuïtief ingericht en dus zeer eenvoudig in het gebruik. Na enige praktijkervaring en een korte instructie kunt u ermee aan de slag alsof u nooit anders heeft gedaan.
2. Chemeter is niet modulair opgebouwd. Er is uiteraard een financieel verschil of u 50 of 5000 eindproducten heeft. En er is een kostenplaatje per land. Maar of u nu met het kleinste of het grootste pakket werkt; u heeft altijd de volledige beschikking over de volledige functionaliteit van onze software.
3. Vergeleken met de andere softwareoplossingen die er op de markt zijn, is Chemeter bijzonder vriendelijk geprijsd.

De Proef op de som

Nog niet helemaal overtuigd van onze toegevoegde waarde? Neem dan de proef op de som en vraag geheel vrijblijvend een gratis demonstratie aan via het onderstaande formulier. Dan nemen wij contact met u op voor het maken van en afspraak.