ECHA maakt uitzonderingen voor toelating van biociden
 

ECHA maakt uitzonderingen voor toelating van biociden

 
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft ermee ingestemd samen te werken met de autoriteiten van de EU/EER om de productie en levering van ontsmettingsmiddelen te vergroten, met name met betrekking op isopropanol, 1-propanol en ethanol.

 
Bedrijven die snel toegang willen krijgen tot de markt met hun ontsmettingsmiddelen die een reeds goedgekeurde werkzame stof bevatten, kunnen toestemming vragen aan de relevante nationale autoriteit door te vertrouwen op artikel 55, lid 1, van de biocidenverordening (BPR). Deze bepaling stelt de nationale autoriteiten in staat in de tijd beperkte afwijkingen van de standaardvereisten voor productautorisatie toe te staan ​​in situaties waarin de volksgezondheid wordt bedreigd.

 

Toestemming

Verschillende EU/EER-landen hebben dergelijke toestemmingen al verleend aan bedrijven die de capaciteit hebben om desinfectiemiddelen te vervaardigen. Voor aanvragen die op meerdere landen zijn gericht, wordt een centrale indiening bij ECHA ontwikkeld.

 

Aanbevelingen

ECHA beveelt ook bepaalde samenstellingsvereisten aan voor de twee goedgekeurde werkzame stoffen – propaan-1-ol en propaan-2-ol – voor gebruik in ontsmettingsmiddelen. Deze aanbevelingen zullen de nationale autoriteiten in staat stellen om de kwaliteit van de binnenkomende aanvragen snel te controleren alvorens tot een afwijking te besluiten.

 

Vergemakkelijken zoeken van informatie

Om het werk van autoriteiten en bedrijven die informatie zoeken te vergemakkelijken, stelt ECHA bovendien drie lijsten beschikbaar met informatie over:

  • Biociden die zijn goedgekeurd of worden beoordeeld op hun gebruik in desinfecterende producten.
  • Desinfecterende producten die zijn toegelaten onder de Biocidenverordening (BPR).
  • Desinfecterende producten toegelaten onder nationale regelingen in Spanje, Nederland en Zwitserland.

 

Ondersteunende maatregelen

De Europese Commissie heeft ook een document opgesteld over de maatregelen die de nationale autoriteiten zouden kunnen gebruiken (of al hebben gebruikt) om de verkoop van desinfecterende producten mogelijk te maken en de verspreiding van het nieuwe coronavirus te helpen verminderen.

 

ECHA website over Covid-19

Een nieuwe speciale webpagina over COVID-19 verzamelt informatie over de ondersteunende acties van het Agentschap tijdens de pandemie. Het zal worden bijgewerkt zodra er nieuwe afspraken zijn gemaakt.

 

Flexibele aanpak

Ook de termijnen voor bepaalde processen worden flexibel aangepakt. Inclusief de betaling van facturen. Voor bepaalde deadlines die tussen nu en eind mei 2020 vallen, krijgen bedrijven een verlenging van twee maanden. Dit is van toepassing op gevallen waarin bedrijven aanvankelijk geen volledige registratie van hun chemicaliën hebben verstrekt en een uiterste termijn tussen maart en mei 2020 hebben gekregen, evenals voor verzoeken om meer informatie over vertrouwelijkheidsclaims.

 

30 dagen verlenging

Bedrijven zullen ook een verlenging van 30 dagen krijgen om commentaar te leveren op de ontwerpbesluiten van ECHA in gevallen waarin een registratie niet in overeenstemming wordt geacht met de wettelijke vereisten.

Bron: CLEANROOM TECHNOLOGY
Lees ook: ECHA ondersteunt EU-brede actie tegen COVID-19

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!